понеділок, 9 грудня 2013 р.

Новинки літератури

ДОРОГІ ДІТИ!
                     ЗАПРОШУЄМО ПОЗНАЙОМИТИСЬ З НОВИМИ КНИГАМИ.
                                
     Мартинюк Микола.Під мурами твердині: історична повість [ для серед. і ст. віку] / М.І.Мартинюк;  худож. А.П.Гупало.- Луцьк: ПВД " Твердиня", 2012.- 128с.
   Події твору розгортаються на Волині у ХIIIст.
   6 грудня 1227 року на "зимового Миколу" в селище Жидичин, що під Луцьком, приїхав на прошу двадцятишестилітній князь Данило...Факт-зафіксований в літописові...Далі, можливо, й вигадка, але...
   За всіма канонами історико-пригодницького жанру, реальних і вигаданих персонажів твору щокрок підстерігають прикрі та приємні несподіванки, з яких конче вийти з гідністю, щоб це не стало неперейденим житейським проваллям чи духовним крахом. Кожному з героїв-головних чи іншопланових-всякчас доводиться робити свій відповідальний життєвий вибір на межі крайнощів.
   У повісті йдеться про кохання і зраду, щирість і підступність, крайню впертість і сумніви, біль і спокуту, здобутки і втрати, радість і розчарування, словом-усе, що здатне задовольнити сподівання, смаки й уподобання найвибагливішого читача.

Роздобудько Ірен
Зроби це ніжно. Новели. —К.: Нора-Друк, 2013. —302 с.  
Що можна зробити «ніжно»?
Аж ніяк не те, про що ви подумаєте в першу чергу, беручи до рук цю книгу!
Ніжно дорослий світ карає дітей. Ніжно і неперед- бачувано ми заганяємо свого ближнього в глухий кут. Ніжно вбиваємо те, що могло б стати сенсом життя. І так само лагідно прощаємося з мрією, коли вона вже майорить на горизонті.
Але є й інші люди... Кожен обирає для себе: стояти на місці чи йти; думати, як усі, чи зробити власний вибір; служити високій меті чи згаснути в небутті, так нічого і не зробивши...         
       Журавлик. — Вірші, казки, оповідання. Харків ТОВ «Septima»; 2005. — 256 ст.: іл.
До читанки увійшли найкращі вірші, оповідання та казки всесвітньо відомих авторів.
Книга призначена для дітей молодшого та середнього шкільного віку.Гуменюк Н.
  Шуршик В. та інші; Казки з Яринчиного саду / Н. Гуменюк. Тернопіль : Богдан, 2012. — 144 с. : іл. 

Усі казкові пригоди, про які розповідає в цій книжці відома українська письменниця Надія Гуменюк, трапилися в Яринчиному саду. Сад цей, подарований дівчинці дідусем, незвичайний іноді він стає чарівним часовим коридором, дивовижним переходом, через який дівчинка потрапляє у різні світи. В кожній з десяти філософсько- пригодницьких казок із захоплюючими сюжетами та незвичайними героями утверджується думка: для гармонії нашого світу дуже важливі і квітка, і цвіркунець, і равлик, і дерево, і людина, і вільна щаслива країна всі вони у Всесвіті єдині, неповторні та всі потребують любові, розуміння і турботи.


Яструбецька Г. I. Kalophonia (Прекраснозвуччя) : поезія / Г. I. Яструбецька. - Луцьк : ПБД «Твердиня», 2012. - 220 с.
Ця книга вустами, серцем автора говорить про світ як ціліс­ність; про світ як гармонію: народження-смерть; любов-утрата; дитинство-старість; чоловік-жінка; розум-серце; слово-тиша...
Ця книга з тих, які не так читаються, як промиваються ав­тором, подорожнім, травою Господньою...

 

ЛЮБИТЕЛЯМ КРАЄЗНАВСТВА


Крашевський Юзеф Ігнацій. Спогади з Полісся, Волині і Литви / перекл. з польської та прим. В. В. Шабаровського. - Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. - 244 с.
Видатного польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського можна вважати волинянином, адже він близько п'ятнадцяти років прожив на Волині.
Читачам пропонується переклад твору Ю. Крашевського про Волинський край, що побачив світ у 1860-му році в Парижі, після того не перевидавався і є бібліографічною рідкістю. Книга доповнена кількома розділами про Луцьк, Млинів, Дубно та загалом про Волинь з віленського видання «Спогадів» 1840 р.
Беззаперечно, ця книга буде цікавою для читачів різного віку, але найбільший інтерес вона викличе у викладачів, етнографів та істо­риків, а також в людей, котрі не байдужі до минувшини своєї малої батьківщини.Зборнік "Думы і песні Валыні" - адметны плён працяглых сяброускіх і творчых сувязяу пісьменнікау Вальїні і Берасцейшчыны. У ім сабраны перакладзеныя берасцейскімі пісьменнікамі на беларускую мову творы прызнаных паэтау і празаікау, тых, хто запальвау валынска- берасцейскае вогнішча, а таксама вершы і апавяданні больш маладых аутарау і прадстаунікоу найноушага пакалення.
Зборнік дапамагае усвядоміць і асэнсаваць адметнасць сённяшняга дня валынскай літаратурьы.
Пахолок 3. О., Несторук І. М.
                     Миколай Крушевський і Волинь: каталог-довідник / Зінаїда

Пахолок, Ілона Несторук. - Луцьк: Волинянин, 2012. - 156 с.; іл.

До каталогу-довідника включена інформація про генеалогію та науковий доробок видатного уродженця Волині лінгвіста Миколая Крушевського (1851-1887), його листи до І. В. Цвєтаєва та Я на Кар­ловича, а також перелік матеріалів про життя і творчу діяльність, які зберігаються у фондах Волинського краєзнавчого музею.
Для науковців, викладачів, краєзнавців, студентів, усіх, кому цікава постать Миколая Крушевського.Денисюк B.T. Д 33 ПІСНІ ЙОГО ЖИТТЯ: заслужений артист Украї­ни Володимир Карпось. - Луцьк: Надстир'я, 2012. - 130 с.

Книга про життєвий і творчий шлях заслуженого артиста України Володимира Карпося.
 

Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століття : колективна мо­нографія / В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова, О. Шев­ченко, Л. Філоненко, М. Новакович, Г. Бернацька, А. Єфіменко ; за заг. ред. П. Й. Шиманського. - Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012, - 156 с.
Запропонована колективна монографія - результат робо­ти над держбюджетною темою: «Проблеми дослідження та збереження мистецької спадщини Волині»; присвячена історії розвитку музичного мистецтва Волині ХІХ-ХХ століття.


Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, М. М. Кучинко, О. Ю. Ленартович, В. В. Надольська, В. В. Пришляк, М. Г. Тиский, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб; наук. ред. В. К. Баран. - Луцьк: ПрАТ "Волинська обласна друкарня", 2012. - 784 с.

Книга присвячена історії та культурі Західного (Волинського) Полісся від найдавніших часів до сьогодення. У ній висвітлюються питання соціально- економічної, політичної історії, історико-культурна спадщина і традиційна побутова культура. Представлено розлогу картину життя людей і населених пунктів краю під владою різних держав.
Розрахована на дослідників, викладачів, студентів та учнів і всіх, хто вивчає і викладає історію та культуру Волино-Поліського краю.
     
Ольшевський І. Агатангел Кримський: поклик Сходу:
Спроба трактату в особах : наук.-популяр. вид. - Луцьк : ВМА "Терен", 2012. - 252 с.
У новій книзі письменника та філософа-містика Ігоря Ольшев- ського, яка має підназву "Спроба трактату в особах" розкривається подвижницький, страдницький життєвий та творчий шлях уроджен­ця Волині, чиї таланти й наукові орієнтири відзначалися надзвичай­ним розмаїттям, видатного сходознавця, лінгвіста, поета, перекладача - академіка Агатангела Кримського, ім'я якого внесено до затвердже­ного XVI сесією Генеральної асамблеї ЮНЕСКО реєстру видатних сві­тових діячів. Видання адресовано небайдужим людям із нестандартним мис­ленням.
Немає коментарів:

Дописати коментар